ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแสนดี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววลีย์รัตน์ นวลรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:13  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางวัณณิตา สีดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:12  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแสนดี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล กลิ่นบัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:11  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแสนดีมีความตั้งใจปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดี
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:08  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายเนรมิตร พูนแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:06  อ่าน 522 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกมจิราวรรณ วรรณวินัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:05  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายดำเนิน ศรีนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:03  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคล้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:01  อ่าน 569 ครั้ง
รายละเอียด..