ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลแม่ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางวัณณิตา สีดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,10:55  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จาก ป.ป.ส. ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,10:49  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแสนดี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,10:48  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแม่ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,10:47  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นของเขตลาดพร้าว ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,10:46  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแสนดี ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายดำเนิน ศรีนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,13:02  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแสนดี ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวฤทธิ์ ทับอิ้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,12:55  อ่าน 441 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนประหยัดพลังงานในสถานศึกษา 2551
ชื่ออาจารย์ : นางธนรา สิรธำรงเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2558,14:06  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง 2554
ชื่ออาจารย์ : นางธนรา สิรธำรงเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2558,14:06  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นประธานครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นของสำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:46  อ่าน 369 ครั้ง
รายละเอียด..