ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุภาพร หวังสะและส์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:01   อ่าน 501 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เปมิกา สืบธรรม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:00   อ่าน 476 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พีระพัฒน์ ไสแสง
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,16:59   อ่าน 475 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช. มณฑล คำงาม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,16:57   อ่าน 545 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุภาภัค กงพลี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,16:56   อ่าน 734 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่67ได้คะแนนระดับเหรียญเงินการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับป.1-ป.6และระดับมัธยมม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,08:48   อ่าน 144 ครั้ง