ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 1 การประกวดการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พิมพ์ลภัส ขจิตสุวรรณ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:08   อ่าน 649 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 1 การประกวดการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัชยา นาเจริญ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:07   อ่าน 587 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 1 การประกวดการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จามจุรี โอฬารศิริกุล
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:07   อ่าน 740 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 1 การประกวดเรื่องสั้นทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ต้า จันทร์ขาว
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:06   อ่าน 667 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. พิจิตรา พลพิทักษ์และด.ช. พิสิษฐ์พล มนูญธรรม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:05   อ่าน 508 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุภาพร หวังสะและส์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:04   อ่าน 447 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เปมิกา สืบธรรม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:03   อ่าน 487 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พีระพัฒน์ ไสแสง
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:03   อ่าน 491 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช. มณฑล คำงาม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:02   อ่าน 700 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุภาภัค กงพลี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:02   อ่าน 489 ครั้ง