ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดจินตลีลาประกอบเพลง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2558,12:14   อ่าน 638 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดนักร้อง ระดับกลุ่มเขต กลุ่มกรุงเทพเหนือ ปี 58
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2558,12:14   อ่าน 459 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี ระดับกลุ่มเขต กลุ่มกรุงเทพเหนือ ปี 58
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2558,12:12   อ่าน 416 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดความสามารถทางวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2558,12:10   อ่าน 379 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ระดับภาคกลาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิทธิพล ส่องแสง,เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมร่าง,เด็กชายชุมพลภัทร์ รังสี,เด็กชายชลันธร ศรีนามบุร
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,08:50   อ่าน 840 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น. ปี 2557
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.มุธิตา. พุ่มพวง. ด.ช.วราเมศร์. หัดจันทึก. ด.ช.กิตติศักดิ์. สัตตยารักษ์. ด.ญ.ธนพร. กิขุนทด. และด.
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,11:20   อ่าน 774 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลชมเชยหนังสั้น สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,11:19   อ่าน 491 ครั้ง
ชื่อผลงาน : English For Kids Camp 2014 สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2557,13:04   อ่าน 526 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านรอบแรกการแข่งขัน “เวทีคนเก่ง กทม.”
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2557,13:04   อ่าน 586 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดบทความวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “เด็กยุคใหม่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย IT”
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สวรส เที่ยงธรรม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:09   อ่าน 725 ครั้ง