ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29 แข่งเทควันโด้รางได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเรมิกา หรั่งศิริ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,09:23   อ่าน 247 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กีฬาเปตอง รุ่น 14 ปี หญิง ช้างน้อยเกมส์ครั้งที่ 29
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วนัญญา แสงสี
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,10:51   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลของ สนช. โครงการเยาชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระเทพพระรัตน์ฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาพร หวังสะแล่ะฮ์
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,12:49   อ่าน 409 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 59
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุรัสวดี หรั่งศิริ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,12:46   อ่าน 381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับอายุ 6-9ปี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อภิชญา ประเสริฐศรี ป.4
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,12:41   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับอายุ 10-13 ปี
ชื่อนักเรียน : ดญ.สุภาพร หวังสะแล่ะฮ์ ป.6
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,12:40   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัล popular vote ระดับอายุ 10-13ปี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วริษา ศรีลาวัณย์ ป.6
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,12:39   อ่าน 362 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2558,12:19   อ่าน 431 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแข่งขันความสามารถด้านความสามารถพิเศษประเภทกลุ่ม BMA top talent 2015
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2558,12:16   อ่าน 477 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแข่งขันความสามารถด้านความสามารถพิเศษประเภททีม BMA top talent 2015
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2558,12:15   อ่าน 425 ครั้ง