ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง วันที่ 12 ส.ค.61
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงอารียา บุญนุน เด็กหญิงรมิตรา หมื่นเดช เด็กหญิงศุภางค์ แฉล้มนงนุช เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วสาคร เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงตะวัน เด็กหญิงปภัสรา บัวภาเรืองโชค เด็กหญิงเมธนิยา ธูปวิเชียร เด็กหญิงวีนา พสุนนท์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,08:57   อ่าน 283 ครั้ง