ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมตระหง่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้รับรางวัล "เยาวสตรีไทยดีเด่น" ประจำ ๒๕๖๑ ประเภทเยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมตระหง่าน
รายละเอียดผลงาน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.28 KB
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,09:27   อ่าน 241 ครั้ง