ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง วันที่ 12 ส.ค.61
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,08:57   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมตระหง่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้รับรางวัล \"เยาวสตรีไทยดีเด่น\" ประจำ ๒๕๖๑ ประเภทเยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมตระหง่าน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,09:27   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่67ได้คะแนนระดับเหรียญเงินการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับป.1-ป.6และระดับมัธยมม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,08:48   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุภาภัค กงพลี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,16:56   อ่าน 804 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช. มณฑล คำงาม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,16:57   อ่าน 607 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พีระพัฒน์ ไสแสง
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,16:59   อ่าน 536 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เปมิกา สืบธรรม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:00   อ่าน 533 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุภาพร หวังสะและส์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:01   อ่าน 564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุภาภัค กงพลี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:02   อ่าน 588 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช. มณฑล คำงาม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2556,17:02   อ่าน 815 ครั้ง