โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง วันที่ 12 ส.ค.61
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,08:57   อ่าน 965 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมตระหง่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้รับรางวัล \"เยาวสตรีไทยดีเด่น\" ประจำ ๒๕๖๑ ประเภทเยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมตระหง่าน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,09:27   อ่าน 1082 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่67ได้คะแนนระดับเหรียญเงินการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับป.1-ป.6และระดับมัธยมม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,08:48   อ่าน 1021 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดขับร้องเพลงเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดย
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุภัทรสรณ์ หมอจีดพิมาย
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2560,15:34   อ่าน 1106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยประกวดโครงงานนักเรียนโครงการยกระดับผลสมฤทธิ์และคุรภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตสาตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2559,09:16   อ่าน 1177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ1 ประเภทเพลงสากล \\
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอาทิติยา ห้วยจันทร์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2559,09:08   อ่าน 1150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระองค์โสมในการแข่งขันจินตลีลาในวันแม่แห่งชาติปี2559
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2559,09:33   อ่าน 1193 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 14 ปีหญิง ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บุศรินทร์ พุทธบุญ ด.ญ.วริศรา สิงห์ศาลาแสง ด.ญ.อาริญา พรดอนก่อ ด.ญ.ณิชากร มูลสิติ ด.ญ.อรุณวรร
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2559,09:29   อ่าน 1153 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 18 ปีชาย ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชลสิทธิ์ โพธิขาว ด.ช.นพเก้า กาสี ด.ช.ธนากร ไพพิจิตร ด.ช.เจษฎา แซ่ลิ้ม ด.ช.ศตวรรษ จันทะธรรม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2559,09:27   อ่าน 1219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองอันดับสองฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,14:37   อ่าน 1091 ครั้ง