ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดขับร้องเพลงเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดย
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุภัทรสรณ์ หมอจีดพิมาย
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2560,15:34   อ่าน 248 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยประกวดโครงงานนักเรียนโครงการยกระดับผลสมฤทธิ์และคุรภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตสาตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2559,09:16   อ่าน 318 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ1 ประเภทเพลงสากล \\
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอาทิติยา ห้วยจันทร์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2559,09:08   อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระองค์โสมในการแข่งขันจินตลีลาในวันแม่แห่งชาติปี2559
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2559,09:33   อ่าน 286 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 14 ปีหญิง ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บุศรินทร์ พุทธบุญ ด.ญ.วริศรา สิงห์ศาลาแสง ด.ญ.อาริญา พรดอนก่อ ด.ญ.ณิชากร มูลสิติ ด.ญ.อรุณวรร
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2559,09:29   อ่าน 308 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 18 ปีชาย ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชลสิทธิ์ โพธิขาว ด.ช.นพเก้า กาสี ด.ช.ธนากร ไพพิจิตร ด.ช.เจษฎา แซ่ลิ้ม ด.ช.ศตวรรษ จันทะธรรม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2559,09:27   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองอันดับสองฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,14:37   อ่าน 286 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ วันแม่แห่งชาติ 2559
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,14:33   อ่าน 269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ วันแม่แห่งชาติ 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สัตตนันท์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,14:32   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ วันแม่แห่งชาติ 2559
ชื่อนักเรียน : เด้กหญิงพรณารายณ์ พิลาเมือง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,14:28   อ่าน 246 ครั้ง