โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปุญยาพร รอดอุไร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0946471117
อีเมล์ : most_oun@hotmail.com

นางธัญลักษณ์ ฉัตรบุรานนทชัย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0646368895

นางสาวนุกุล ทะรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0935305837