โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ปฐมวัย

นางสาวเพชรดี โสภาพร
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
เบอร์โทร : 091-3835988
อีเมล์ : prauonruj@gmail.com

นางวรรณี สุทิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางธิติยา แม้นวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 080-4341899

นางชวลา หอมพุ่ง
ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์ วังกะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 088-3030052
อีเมล์ : chaiwat0911@hotmail.com

นางสาวยุวดี อุทัยคู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิษารัตน์ บุญมาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0846195267
อีเมล์ : nongpiglet-333@live.com

นางสุมารัตน์ บุตรปัต
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเพลินจิต โพธิจาด
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิระยา เสือโรจน์
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุรภา ฤทธิศาสตร์
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1