ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นิทรรศการวิชาการโรงเรียน (อ่าน 562) 20 ก.พ. 62
วันที่ 6 มีนาคม 2562 สอบ NT ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 691) 20 ก.พ. 62
วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 วันผลประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2562 (อ่าน 579) 20 ก.พ. 62
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 686) 06 ก.พ. 62
วันที่ 16 มกราคม 2562 วันครูแห่งชาติ (อ่าน 612) 21 ธ.ค. 61
วันที่ 23 มกราคม 2562 บริษัทไมไลจัดกิจกรรม นักฟุตบอล 50 คน ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (อ่าน 589) 21 ธ.ค. 61
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 617) 21 ธ.ค. 61
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 593) 21 ธ.ค. 61
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (อ่าน 653) 21 ธ.ค. 61
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำนักเรียนไปรับรางวัลการประ (อ่าน 637) 17 ธ.ค. 61
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เด็กหญิงนิชาภัทร หน่ออ้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว (อ่าน 510) 20 พ.ย. 61
วันที่ 20 กันยายน 61 นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหา (อ่าน 544) 12 ก.ย. 61
วันที่ 26 สิงหาคม 2561ได้รับรางวัล" เหรียญเงิน" ระดับประเทศ จากนวัตกรรม"ชุดนิทานคุณธรรมเพือ่เสริมสร้ (อ่าน 587) 28 ส.ค. 61