ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 ตุลาคม 61 แจ้งผลการสอบทุกระดับชั้น (อ่าน 105) 12 ก.ย. 61
วันที่ 29 กันยายน 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 109) 12 ก.ย. 61
วันที่ 27-28 กันยายน 2561 เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษา ณ สวนสยาม (อ่าน 112) 12 ก.ย. 61
วันที่ 24-26 กันยายน 61 สอบปลายภาคเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 100) 12 ก.ย. 61
วันที่ 24-25 กันยายน 61 สอบวัดผลการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 96) 12 ก.ย. 61
วันที่ 20 กันยายน 61 นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหา (อ่าน 105) 12 ก.ย. 61
วันที่ 26 สิงหาคม 2561ได้รับรางวัล" เหรียญเงิน" ระดับประเทศ จากนวัตกรรม"ชุดนิทานคุณธรรมเพือ่เสริมสร้ (อ่าน 125) 28 ส.ค. 61