ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20มีนาคม 61 ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 27) 13 มี.ค. 61
วันที่ 16 มีนาคม 61 เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (อ่าน 30) 13 มี.ค. 61
วันที่ 15-16 มีนาคม 61 สอบปลายปี ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 29) 13 มี.ค. 61
วันที่ 14-16 มีนาคม 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 29) 13 มี.ค. 61
วันที่ 14 มีนาคม 61 อนุบาลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 27) 13 มี.ค. 61
กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 238) 25 ม.ค. 61