ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (อ่าน 29) 24 มี.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนอนุบาลปีการศึกษา2563 (อ่าน 482) 20 ม.ค. 63
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบธรรมศึกษา ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (อ่าน 536) 11 พ.ย. 62