โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3826) 02 ก.พ. 65
การสนับสนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3383) 19 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดลาดพร้าว เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid - 19 (อ่าน 4036) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2564 (ชั้นอนุบาล - ม.3) (อ่าน 3360) 18 พ.ค. 64
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดในกรุงเทพมหนคร (อ่าน 4037) 10 พ.ค. 64
สมัครเรียนทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ covid -19 ชั้น ม.1 (อ่าน 3382) 05 พ.ค. 64
สมัครเรียนทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ covid -19 ชั้นอนุบ่าล - ป.6 (อ่าน 3386) 05 พ.ค. 64
อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ (อ่าน 4287) 04 มี.ค. 64
โรงเรียนวัดลาดพร้าวเปิดรับสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2564 แล้วโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (อ่าน 4330) 04 มี.ค. 64
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 7294) 24 ธ.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนอนุบาลปีการศึกษา2563 (อ่าน 7584) 20 ม.ค. 63
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบธรรมศึกษา ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (อ่าน 7452) 11 พ.ย. 62