ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23-24 ธ.ค.60 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตลาดพร้าว จ.เพชรบูรณ์ (อ่าน 10) 06 ธ.ค. 60
วันที่ 22 ธ.ค.60 การสอบเตรียมความพร้อม (Pre O-NET) ม.3 (อ่าน 9) 06 ธ.ค. 60
วันที่ 21 ธ.ค.60 การสอบเตรียมความพร้อม (Pre O-NET) ป.6 (อ่าน 20) 06 ธ.ค. 60
วันที่ 14 ธ.ค.60 อบรมนักเรียนชั้น ป.4 เรื่องลุกน้ำยุงลาย และไข้เลือดออก (อ่าน 8) 06 ธ.ค. 60
วันที่ 6 ธ.ค.60 จัดกิจกรรมสเต็มระดับประถมศึกษา (อ่าน 7) 06 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค.60 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 11) 06 ธ.ค. 60
วันที่ 1 ธ.ค.60 กิจกรรมวันเอดส์โลก (อ่าน 10) 06 ธ.ค. 60
ยินดีตอนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ รองประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงค์ (อ่าน 56) 03 ต.ค. 60