โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดลาดพร้าว เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นม.1-3 ???? เด็กชายศุภกิจ แสงเพ็ญจันทร์ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นม.1-3 ????
เด็กชายศุภกิจ แสงเพ็ญจันทร์ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยนางปุณิกา เทียนใส ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดพร้าว มอบหมายให้นางชวลา หอมพุ่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,16:11   อ่าน 85 ครั้ง