โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ????
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดลาดพร้าว ภายใต้การบริหารงานของนางปุณิกา เทียนใส ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยมีพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,11:29   อ่าน 70 ครั้ง