โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ภาพกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลพระราชทานที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับภาคกลางและตะวันออก ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับรางวัลพระราชทานที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับภาคกลางและตะวันออก ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ในการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานมหกรรมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,23:11   อ่าน 246 ครั้ง