โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดลาดพร้าว วันที่ 21 ม.ค 65
วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดลาดพร้าวได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศและการป้องกันโรคเอดส์ที่ถูกต้อง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2565,21:50   อ่าน 705 ครั้ง