ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟในโรงเรียน เพื่อให้ ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการป้องกันตนเองจากอุบัติภัย
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,14:18   อ่าน 185 ครั้ง