ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2561ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ชุดนิทานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ
วันที่ 26 สิงหาคม 2561ได้รับรางวัล" เหรียญเงิน" ระดับประเทศ จากนวัตกรรม"ชุดนิทานคุณธรรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม"
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,10:51   อ่าน 240 ครั้ง