ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
16 - 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายส่งเสริมทักษะชีวิต (ค่ายนี้มีรัก)
6 - 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายส่งเสริมทักษะชีวิต (ค่ายนี้มีรัก) ที่ค่ายสวนสยาม โดยมีนายกรีฑา แก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมเยาวชน จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ และคณะเป็นวิทยากร และนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ชั้นม. 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคเอดส์ และทักษะการปฏิเสธแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,10:26   อ่าน 599 ครั้ง