โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
คณะผู้บริหาร

นางปุณิกา เทียนใส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิตติมา ศรีพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 085-2366662
อีเมล์ : cuekew32@gmail.com