ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ยุพิน บุญยรักษ์ (ปุ๋ย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 06
อีเมล์ : Yupinbunyarak@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด
ตำแหน่ง : Super visor check out
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99/8 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.ย. 2562,21:24 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.47.220


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล